Producten / Tanktrailers
 
 

Tanktrailers

Er zijn geen artikel categoriën of artikel groepen gekoppeld
 
 

D-TEC produceert sinds 1987 mestopleggers voor de Nederlandse markt. Vanwege de beperkte ruimte op de Nederlandse boerenerven is daar vanaf het begin ingezet op gestuurde voertuigen. Deze jarenlange ervaring heeft geleid tot een leveringsprogramma van klein tot groot: van eenvoudige tot de meest gecompliceerde vacuüm- en pomptankwagens die in mest, slachtafval, slib en veevoer worden toegepast. De focus ligt vanaf de eerste levering op een laag eigen gewicht, lage onderhoudskosten, een hoge inruilwaarde en een hoge mate van continuïteit in de technische uitvoering.

Stapsgewijze productontwikkeling

Zo ontwikkelde D-TEC een niet gestuurde mesttanktrailer, als standaardtrailer voor de de buitenlandse mestmarkt. Een lage marktprijs en lage onderhoudskosten zijn leidend geweest voor deze ontwikkeling. ‘Voor het toevoegen van opties aan deze tanktrailer, hebben wij als uitgangspunt genomen dat alle opties achteraf schroefbaar opgebouwd moeten kunnen worden. Het voordeel hiervan is dat iedere klant achteraf nog opties op kan bouwen om hierdoor flexibel in te spelen op een veranderde markt. De inruilwaarde van deze seriematig geproduceerde mesttanktrailer zal hierdoor ook stijgen.

AGR & Bemonstering

Het transport van meststoffen vraagt om zorgvuldige registratie van gegevens. Maar D-TEC presenteert de oplossing. De unit voor Automatische Gegevens Registratie, kortweg AGR-unit! Dit systeem wordt op de tank gemonteerd. Het verzendt automatisch de verplichte gegevens naar de Dienst Regelingen van het LNV-ministerie.  In Nederland is het verplicht een monster te nemen van drijfmest. Daarvoor heeft D-TEC het Mest Monster Apparaat ontwikkeld . Geheel automatisch tapt dit apparaat mest af en verpakt het in dicht gesealde zakjes.