Geschiedenis D-TEC

D-TEC heeft een verhaal. Een verhaal dat teruggaat naar 1959. Jan van Vlastuin richt in Maarsbergen een kachelsmederij op. Na verloop van tijd gaat Van Vlastuin zich toeleggen op het constructiewerk. Hij ontwikkelt en produceert metaalcomponenten op klantspecificatie. Het bedrijf investeert in de ontwikkeling van nieuwe halffabricaten, zoals voor de autotransporter in 1978. Vanaf die tijd gaat Van Vlastuin steeds meer toeleveren aan de transportsector. Door de gestage groei is meer ruimte nodig en verhuist het bedrijf in de jaren tachtig naar Kesteren. Enkele jaren later worden de eerste gepatenteerde Combitrailers® geproduceerd. Om deze unieke transportoplossing op de markt te brengen, wordt een werkmaatschappij opgericht: D-TEC.

Vlastuin Mest applicaties (VMA) heeft ook een verhaal. Na het overlijden van zijn vader en oprichter Jan van Vlastuin is zoon Gerrit buiten de Vlastuin Group verder gegaan en gestart met een engineeringsburo. Vanuit de engineering voor de landbouwuniversiteit en het ministerie van LNV is VMA ontstaan. VMA is opgericht in 1997. Gestart met handmatige bemonstering. Vanuit een stuk technische gedrevenheid is er een systeem ontwikkeld voor het automatisch bemonsteren van drijfmest, vaste mest en het fraudebestendig verpakken. Vanaf 2005 is dat gecombineerd met automatische elektronische gegevens registratie (AGR).

Na woelige jaren voor zowel VMA als ook voor de Vlastuin Group (www.vlastuin.nl) heeft Gerrit van Vlastuin in 2006 de Vlastuin Group overgenomen van de familie. Voor de nabije toekomst houdt dat in dat D-TEC en VMA meer en meer geïntegreerd zullen worden om verkoop en service naar de markt verder te kunnen versterken.De naam D-TEC is inmiddels een begrip geworden in de transportmarkt voor containers en vast-vloeibare producten (mest).. De innovatieve transportoplossingen van D-TEC zijn het resultaat van jarenlange ervaring, research en development. Het ontwikkelteam is voortdurend bezig met het uitdenken en optimaliseren van ontwerpen. Wat in het transport geldt, geldt ook voor ons. Stilstand is achteruitgang. Vooruitdenken geeft een voorsprong!

VMA is marktleider in de markt van bemonstering, gegevens registratie en weging van drijfmest transportmiddelen. VMA is de enige partij in de markt die een compleet pakket kan aanbieden uit eigen productie. Gecombineerd met de uitstekende service heeft dat er toe geleid dat VMA een sterke leiderspositie heeft kunnen opbouwen in deze markt.

In 2010 heeft D-TEC een nieuw productlijn ontwikkeld, de D-TEC sorteer- en sloopgrijper. Hiermee is D-TEC vertegenwoordigd in een ander marktsegment. Hiermee heeft D-TEC een bewuste keuze gemaakt om in meerdere marktsegmenten actief te zijn. D-TEC heeft de ambitie om de sloop- en sorteergrijper wereldwijd te vermarkten. D-TEC is er op gericht de markt oplossingen te bieden, voor hun uitdagingen in de specifieke sectoren van container- en tanktransport, alsook de bouwsector. Daarbij zijn we blijvend gefocust op uw rendement!

D-TEC: lift up your profit!