Nieuwe regelgeving vaste verwerkte mest

De mestwetgeving in Nederland is aan veel regels gebonden. Volgens de laatste informatie die wij hebben ontvangen treedt per 1 januari 2017 een nieuwe regeling in voor vaste verwerkte mest. Het is goed mogelijk dat uw bedrijf ook met deze nieuwe regelgeving te maken krijgt. 

Wat gaat er veranderen?
Tot het eind van het jaar vallen transporteurs voor de export van vaste verwerkte mest onder een uitzonderingsregeling m.b.t. de registratie van mesttransporten. Deze regeling komt per
31-12-2016 te vervallen. Dit houdt in dat al deze transporten ook geregistreerd moeten gaan worden met een AGR-systeem. D-TEC kan u hiervoor de oplossing bieden met de D-TEC AGR-unit. Wij hebben veel ervaring met het leveren van deze systemen voor drijf- en vaste mest. Onze systemen zijn afgestemd op de Nederlandse mestregelgeving en de gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de overheid. D-TEC heeft hiervoor een track-and-trace website ingericht. 

Overgangsperiode (update 31 januari 2017)
Inmiddels is bekend dat de staatssecretaris ingestemd heeft met een overgangsperiode. De definitieve deadline voor de inbouw van AGR-GPS apparatuur is 1 maart 2017.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het D-TEC AGR-systeem, klik hier voor de folder. Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen via tel. 0488 410864 of per e-mail