Visie en missie

 

MISSIE

D-TEC zoekt lange termijn welvaart en stabiliteit voor alle betrokken partijen binnen en buiten haar bedrijf. Dit doet D-TEC door haar producten internationaal te vermarkten.
 

VISIE

De focus van D-TEC ligt op de concurrentiepositie: Lift up your profit!
 

STRATEGIE

D-TEC zoekt spreiding over wereldwijde markten en tevens bezetting om de concurrentiepositie van het proces en het product voortdurend te kunnen optimaliseren.